Predaje majetku

6. 5. 2021

MVS Slovakia, s.r.o. v likvidácii

Číslo OV: 85/2021 zo dňa 5.5.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K020799
Subjekt: MVS Slovakia, s.r.o. v likvidácii

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2885215

6. 5. 2021

Bohuš Juraj

Číslo OV: 82/2021 zo dňa 30.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X018429
Subjekt: Bohuš Juraj

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2881379

4. 5. 2021

Dušan Mihálik

Číslo OV: 81/2021 zo dňa 29.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019646
Subjekt: Dušan Mihálik

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2880371

 

29. 4. 2021

STROJSMALT, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 80/2021 zo dňa 28.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019413
Subjekt: STROJSMALT, s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2878678

 

29. 4. 2021

STROJSMALT, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 80/2021 zo dňa 28.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019414
Subjekt: STROJSMALT, s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2878680

27. 4. 2021

Baran Ľubomír

Číslo OV: 76/2021 zo dňa 22.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K018320
Subjekt: Baran Ľubomír

 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2874200

27. 4. 2021

Baran Ľubomír

Číslo OV: 76/2021 zo dňa 22.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K018319
Subjekt: Baran Ľubomír

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2874192

 

27. 4. 2021

Hickl Denis

Číslo OV: 76/2021 zo dňa 22.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K018203
Subjekt: Hickl Denis

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2873769

27. 4. 2021

JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 76/2021 zo dňa 22.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K018221
Subjekt: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2873938

27. 4. 2021

Belaj Miroslav

Číslo OV: 71/2021 zo dňa 15.4.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K017046
Subjekt: Belaj Miroslav

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2868231