Organizačná štruktúra

Odbor vnútorného dozoru

Odbor vnútorného dozoru

Ing. Alena Berkiová
riaditeľka odboru
e-mail: alena.berkiova@konsolidacna.sk
tel.: 02/57 289 244