Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1

Tel.: 02/57 289 100
Fax: 02/57 289 400

E-mail: slovkons@slovenska-konsolidacna.sk
IČO: 35776005

Reg. č. 2257/B Obch. reg. Okresného súdu
Bratislava 1
Dôležité kontakty
CALL CENTRUM PRE KONSOLIDÁCIU
02/57 289 333

Pondelok-štvrtok 9:00 - 14:30
Piatok 9:00 - 14:00
konsolidacia@konsolidacna.sk
CALL CENTRUM
02/57 289 777

Pondelok-štvrtok 9:00 - 14:30
Piatok 9:00 - 14:00
slovkons@konsolidacna.sk
PODATEĽNA PRE KLIENTOV
Pondelok-štvrtok 9:00 - 14:00
Piatok 9:00 - 12:00